Sahifa Sajjadiya
Av Imam Sajjad(A)

Förord

Duaa 1: Tacksägelse och lovprisande av Gud

Duaa 2: Välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A)

Duaa 3: Välsignelse över bärarna av tronen och änglarna

Duaa 4: Välsignelse över sändebudens(A) efterföljare och de vilka betrott dem(A)?

Duaa 5: Hans bön för sig själv och folket under hans vårdnad

Duaa 6: Hans åkallelse vid morgonen och kvällen

Duaa 7: Hans åkallande vid betydelsefull angelägenhet samt möda och bekymmer

Duaa 8: Hans bön i sökande av tillflykt hos Gud från förhatliga ting, förkastade egenskaper och klandervärda handlingar

Duaa 9: Hans åkallelse i längtan ombedjande om benådning från Gud

Duaa 10: Hans åkallelse för att söka tillflykt hos Gud

Duaa 11: Hans åkallelse för välgång

Duaa 12: Hans åkallelse vid bekännelse

Duaa 13: Hans åkallelse i begäran av önskemål från Gud

Duaa 14: Hans åkallelse då orätt begicks mot honom

Duaa 15: Hans åkallelse vid sjukdom

Duaa 16: Hans åkallelse vid begäran om befrielse från synd

Duaa 17: Hans åkallelse i sökande av tillflykt till Gud från Satan

Duaa 18: Hans åkallelse vid avvärjandet av vad som skyddes och beviljandet av vad som betts om

Duaa 19: Hans åkallelse vid bön om regn under torka

Duaa 20: Hans åkallelse känd som duaa Makarim al-Akhlaq

Duaa 21: Hans åkallan i sorg

Duaa 22: Hans åkallelse vid svårigheter och komplikation i frågor

Duaa 23: Hans åkallelse vid ombedjande om välbefinnande och tacksamhet för det

Duaa 24: Hans åkallelse för sina föräldrar

Duaa 25: Hans åkallelse för sina barn

Duaa 26: Hans åkallelse för sina grannar och vänner

Duaa 27: Hans åkallelse känd som duaa Ahl ath-Thughur

Duaa 28; Hans åkallelse i Guds fruktan och i sökande av tillflykt till Herren

Duaa 29: Hans åkallelse då rizq (levebröd och livsuppehälle) knappades för honom

Duaa 30: Hans åkallelse vid förfrågan om Guds hjälp för återbetalning av skuld

Duaa 31: Hans åkallelse för tawba

Duaa 32: Hans åkallelse efter nattbönen

Duaa 33: Hans åkallelse vid istikhara

Duaa 34: Hans åkallelse vid prövning och då han såg någon bli drabbad av sin synds vanära

Duaa 35: Hans åkallelse i belåtenhet gentemot Guds bestämmelse vid åskådandet av försjunkna i denna värld

Duaa 36: Hans åkallelse då han hörde åska

Duaa 37: Hans åkallelse i bekännelse av tillkortakommande i tacksamhet till Gud

Duaa 38: Hans åkallelse vid sökande av förlåtelse för tillkortakommande gentemot Guds tjänares rättigheter

Duaa 39: Hans åkallelse i bedjande om benådning och barmhärtighet

Duaa 40: Hans åkallelse då någons avlidande meddelades eller vid hågkommandet av döden

Duaa 41: Hans åkallelse i sökande av betäckande och beskydd från Gud

Duaa 42: Hans åkallelse vid fullbordande av den heliga Koranens recitation

Duaa 43: Hans åkallelse vid åskådandet av nymånen

Duaa 44: Hans åkallelse vid ankomsten av månaden Ramadan

Duaa 45: Hans åkallelse vid farväl av månaden Ramadan

Duaa 46: Hans åkallelse på Eid Fitr och fredagar

Duaa 47: Hans åkallelse på Arafa dagen

Duaa 48: Hans åkallan vid dagen av Eid Addha och fredagar

Duaa 49: Hans åkallelse i bortstöttande av fienders list och avvärjande av deras fara

Duaa 50: Hans åkallelse i bävan [inför Gud]

Duaa 51: Hans åkallelse i vädjan och underdånighet [inför Gud]

Duaa 52: Hans åkallelse i bönfallande vädjan till Gud

Duaa 53: Hans åkallelse i undergiven underkastelse till Gud den Ärorike Praktfulle

Duaa 54: Hans åkallelse i avlägsnandet av bekymmer

Tilläggsduaa 1: Imamens(A) tasbih (glorifiering av Gud)

Tilläggsduaa 2: Imamens(A) tamjid (ärande av Gud)

Tilläggsduaa 3: Imamens(A) duaa berörande Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A)

Tilläggsduaa 4: Imamens(A) duaa för välsignelser över profeten Adam(A)

Tillägsduaa 5: Imamens(A) duaa vid bedrövelse och [ombedjande om] benådning

Tilläggsduaa 6: Imamens(A) duaa berörande vad han fruktade och befarade

Tilläggsduaa 7: Imamens(A) duaa i underdånighet [inför Gud]

De beklagandes munajat

De längtandes munajat

De hoppfullas munajat

De [Gud-] fruktandes munajat

De sökande av tawba [ångerfullas] munajat

De tacksammas munajat

De hängivnas munajat

De [Guds-] lydigas munajat

De [hängivet tillbedjande] älskandes munajat

De vädjande [medlingssökandes] munajat

De nödställdas munajat

De insiktsfullas munajat

De hågkommandes munajat

De [fastgreppande av Guds lina och] värnsökandes munajat

De eftersträvande av zuhds (renlevnad, kyskhet och måttfullhet) munajat

Risalat al-Hoqooq