Tillägnad


Vi tillägnar detta verk, Skaparens älskade Profet Mohammad(S), må frid och välsignelser regna utan ände över honom och hans familj, och må Guds budskap segra genom Profeten Mohammad(S) och hans ättlingar, Imamerna(A) och genom att påskynda återkommandet av den väntade Imamen Mahdi(AJ) och genom att leda oss till att bana vägen för hans(AJ) återkomst inshaAllah!