Talg – animalisk fett

Imam Ali(A) sade: ”Talg, i lika mängd som sig själv, avlägsnar sjukdom från kroppen. Folk har inte sökt bättre bot än Koranen och animalisk fett.”

(Kanz al-’Ommal volym 10 s 86 visdom 28472)