Om Islamisk hälsoguide

Människans otålighet i kombination med hennes vilja att anstränga sig så lite som möjligt, har gjort att hon ständigt söker efter bättre, enklare och snabbare lösningar i alla sammanhang. Det kroppsliga välbefinnandet och hälsan har inte varit något undantag.

Med tiden har medicinska växter och naturliga råvaror som sedan urminnestider använts för att bevara hälsan och bota diverse åkommor och sjukdomar, kommit att fösas undan medan koncentrerade och alltmer kemiska lösningar har getts mer utrymme i våra liv.

Detta utan minsta tanke på att alla de kemiska moderna medicinera i själva verket inte är annat än konstgjorda imitationer av äkta vara som redan finns i naturen!

Och tyvärr börjar det bli mer synligt hur denna ekvation slutar på bekostnad av människans hälsa och välmående. Alltmer motståndskraftiga virus som kräver allt starkare mediciner vilka i sin tur för med sig massor av biverkningar och bäddar för nya sjukdomar, vidspridda allergier, svårkontrollerade epidemier, syndromer, cancertumörer, cystor, stress och neurologiska störningar som kryper ner i åldrarna är en verkliget vi idag börjat vakna till och blivit tvungna att tampas med.

Nu är detta inte en fråga om modern medicin vs tillbaka till forntiden. Den kunskap och förståelse som den vetenskapliga utvecklingen har bidragit med är inte att förneka eller förkasta. Här är det snarare frågan om att ta ett steg tillbaka och se saker i rätt perspektiv och använda varje sak på sin plats.

Imam Ali(A) sade: ”Två välsignelser som inte känns [medvetet inses och uppskattas] tills de försvinner; hälsa och säkerhet!”

Islamisk hälsa som denna sida ägnar sig åt ämnar just till att genom ändrade levnadsvanor och naturliga råvaror i första hand bevara den hälsa som vi har skänkts, snarare än att plötsligt ta till, för kroppen, extrema åtgärder när sjukdomen redan är framme. Idag är våra livsstilar fyllda av fel vanor som under lång tid banar vägen för svårare sjukdomar att angripa oss och vårt svar på det har varit mediciner, starkare mediciner och operationer. Men det finns ett annat sätt!

I motsats till dagens brukliga scenario, finns det ett annat mildare och taktfullare sätt att hantera saker som också är mer i harmoni med vår icke mekaniska natur. Detta genom mycket enkla vardagliga vanor som både kan se till att hälsan förblir intakt och förebygga risken för sjukdomar, men också öka vår energi och hjälpa oss att återfinna den borttappade ron i tillvaron. Vi behöver bara lära oss hantera vår själ och kropp med mer månhet genom att tänka om på nytt.

Islamisk hälsa är en gudomlig kunskap som har sin grund i Koranen samt Profeten(S) och Ahl al-Baits(A) sunnah (tillvägagång och förfarande i handling och ord) och tidigare profeters(A) läror. Således finns en uppsjö av återberättelser med anvisningar, restriktioner och rekommendationer vad gäller det fysiska och kroppsliga välbefinnandet utöver det själsliga. Dessa omfattar allt från diverse levnadsvanor däribland gällande mat och dryck, fysisk aktivitet och vila, tarmtömning m.m. till specifika råd i fråga om olika råvarors nyttor och botande effekter samt effektiva behandlingar. Sedan har framstående personligheter som Razi och Avicenna, vilka var ledande inom medicin på sin tid och vars banbrytande verk undervisats i Europa långt in på renässansen samt varit grundstenar för modern vetenskaplig utveckling, byggt vidare på detta med praktiska studier på fältet.

Zakariya Razi som föddes omkring 865 e.kr. i Rayy i dåtidens Persien var en filosof, läkare och kemist som gjorde många grundläggande upptäckter inom läkekonsten. Han lyckades bl.a. uppfinna medicinsk alkohol som på sin tid var revolutionerande då det minskade smittrisken markant.

Avicenna som han är känd som i Europa, eller Abu Ali Sina eller Ibn Sina som han egentligen kallades, föddes omkring år 980 e.kr. nära Bukhara i dåtidens Persien. Även han var både läkare såväl som vetenskapsman, filosof och poet och hans främsta verk känd som al-Qanoon (Canon) var en medicinsk encyklopedi utan like och kombinerade antikens medicinska arv med den islamiska läkekonsten.

Även idag bedrivs forskning och undervisning inom islamisk hälsa på akademisk nivå och på så vis tar man vara på det bästa från föregångarnas efterlämnade arv och moderna teknologins styrkande och vetenskapliga metodik. Detta har lett till att många rekommendationer och regler som finns tillhanda som hadither och som efterföljts baserad på trovärdigheten av deras gudomliga källa, idag kan ses i ett annat ljus och förstås ur fler perspektiv.

Dr Hossein Kheirandish som idag driver den ledande institutionen för islamisk hälsa och koppning i Iran samt Dr Hossein Ravazadeh, examinerad allmänläkare från Tehrans universitet, är idag bland de ledande i fråga om forskning kring islamisk hälsa.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

”O människor, VI har skapat er utav en man och en kvinna, och låtit er vara nationer och stammar för att lära känna varandra; sannerligen är den mest ärade av er hos Gud, den mest fromma bland er; sannerligen är Gud den allvetande som känner till allt.” (den heliga Koranen 49:13)

Läkekonsten är i själva verket lika gammal som människan själv och vi mår bäst av mångfalden och samlingen av alla kunskaper och erfarenheter som allt från kinesisk och indisk medicinlära och läkekonst till antikens medicinska arv samt modern vetenskap och islamisk hälsa har att erbjuda.

Denna sida är upprättad med syftet att alla ska kunna ta del av det rika utbud som islamisk hälsa innefattar för att vi alla ska genom den kunskapen, med ändrade levnadsvanor och enkla naturliga metoder kunna må bra!