Honung & honungsvax

Imam Ali(A) säger: Sannerligen väljer honungsbin det vackraste av varje blomma. Från den produceras två värdefulla skatter; i ena [honung] finns bot för människors värk och i den andra [honungsvax] finns ljus och upplysthet.