Honung för små barn, under 1 år, vad sägs om det?

Honung till barn under ett år rekommenderas inte. Barnets mage kommer inte kunna tåla honungens varma och våta natur. Det kan finnas risk för att utveckla säsongsallergiska sjukdomar. Det kan också finnas en viss risk för Botulism sjuka som är en slags förgiftning och infektion som orsakas av en bakterie och kan leda till paralysering. Den kan vara dödlig och förekommer i alla världsdelar utom i Afrika. När barn växer så utvecklar dem skydd mot det men de saknar skyddet när de är väldigt små och därför ska honung undvikas för små barn.

Nyttan av honung ska istället nå barnet via mamman som äter honungen själv och sedan ammar barnet. Barnet upp till två månader ska alltså få honung från mammas mjölk eller genom att man blandar den med vatten.