Fyra element

Imam Kadhim(A) sade: ”Kroppens överlevnad är baserad på fyra [element]: av dem är luften som utan den och dess bris kan personen inte överleva, och som avlägsnar vad som finns i kroppen av sjukdom och infektion; samt jorden som kan frambringa torrhet och värme; samt maten som blodet frambringas av. Ser du inte hur den [maten] kommer till magsäcken så den [magsäcken] smälter den tills den blir mjuk, sedan filtreras tills naturen dess essens som blod och avfallet rinner nedåt; samt vattnet som frambringar balgham (slem).”

(Kafi volym 6 s 230; samt Bihar al-Anwar volym 61 s 306)