Fördel med att fasta

Profeten(S) sade: Fasta så ni förblir friska.

Profeten(S) sade även: Gud sände bud till en av Bani Israils profeter(A) att säga till sitt folk att: ingen tjänare fastar en dag för Min belåtenhet utan att Jag ska låta hans kropp vara frisk och skänka honom en stor belöning.

Fasta har även inom äldre medicinlära haft en speciellt viktig roll och föreskrevs som bot för flera sjukdomar. Insatta läkare har kommit fram till att kroppen vid fasta använder inre kvarblivna reserver istället för mat och på så vis renas kroppens inre lager. Därför kan många svåra och kroniska sjukdomar botas eller dämpas genom fasta, då det bästa fysiologiska sättet för att behålla eller återställa hälsan är genom att avlägsna skadliga ämnen. Under fastan rensas överblivna och kvarblivna ämnen som blivit kvar i kroppen efter metabolismprocesser.

Vetenskapen har även gjort nya upptäckter om att det finns skillnad mellan självvald fasta och ofrivillig hunger. En inre vilja tillsammans med en inre ro är förutsättningar för att fasta ska ge botande effekt. Den sjuka personens mentala tillstånd påverkar vilken riktning de relaterade metabolism processerna tar i kroppen. Vid fasta ökar även hjärtats kraft och hjälper att extrahera farliga fetter.

Nyttorna och de goda kroppsliga effekterna hos både friska och sjuka personer vid fasta är många, däribland:
– positiv påverkan på kroppens förbränning
– balanserande av hormonnivåer
– förbättring av njur- och leverfunktioner
– bättring i matsmältningssystemet
– bättring i hjärt- och kärlsystemet
– stärkt nervsystem och mental och psykiskt välmående
– bättre blodtillverkan
– viktbalansering m.m.

Det har även noterats att epilepsianfallen minskar hos drabbade vid fasta under månaden Ramadan. Fasta minskar också depression, paranoia, tvångssyndrom och ökar istället självkänsla.

Månaden Ramadan har även kallats för tålamodets månad då den fastande frigör sig från konflikter, klagomål och diverse värk i större utsträckning. Utövande av tålamod är i själva verket ett av de bästa sätten för ökad mental välmående och dess effekt visar sig påtagligt vid fasta.

Månaden Ramadan är ett bra tillfälle att dra ner på vardagliga och sedvanliga aktiviteter för att ge sig själv tillfälle att se sig om, rensa omkring sig och ta tag i saker som har fått vänta. Det är ett tillfälle för en inre vårstädning inom oss så väl som en yttre vårstädning där mer tid ägnas åt att se över detaljer som försummas och förbigås i vardagens fart och återställa sikten på vad som är viktigt och av värde.

På liknande sätt som vi med fastan, under Guds uppsyn och i lydnad av Hans befallning, ger vår kropp möjligheten att fri från sina vardagliga sysslor och mindre ockuperad av dem genom konstant processande av ny mat, få tid och utrymme att ägna sig åt att vårstäda i kroppen. Med fastan får kroppen liksom själen möjlighet att se sig om mer i detalj, ta nya tag, rensa bort rester och återställa i sitt system på alla fronter och i alla skymda vrår.