Bröstcancer

Imam Ridha(A) säger i risala thahabiya att: Ni ska veta att Gud inte har drabbat någon tjänare med sjukdom utan att ha skapat ett bot för det och för varje sjukdom finns en medicin, tadbir och behandlingssätt. Att Imamen(A) använder ordet tadbir visar en praktisk skötsel som sjuka och även friska personer måste följa för att inte bli sjuka eller om sjuk för att enkelt botas. Bland de reglerna säger Imamen(A) riktat till män att: du ska inte närma dig din hustru utan att skoja och leka med henne och alltid börja först med att massera brösten lätt för att få igång hennes lust för att hon ska vilja samma sak som dig och du ska se det i hennes ögon.

Det som Imamen(A) har sagt pekar på de sexuella khelt (slem) som kvinnans kropp producerar när hon blir stimulerad och som från alla kroppens hörn samlas i brösten och genom massage och tryck går ner mot livmodern och går ur kroppen med vätskan som kroppen utsöndrar när den når orgasm. I den heliga Koranen pekas det också på att notfa (sperma/ägg) går ut från solb och taraeb – ett område mellan rygg och bröst – och därmed från hela kvinnans kropp.
Kvinnor som har det svårt när de är med deras män eller vars män inte vet hur de ska hjälpa sina kvinnor att ha det bra, eller äldre kvinnor som av någon anledning inte har välsignelsen av en make, och de som inte håller kyskheten och stimuleras på ett eller annat sätt utan att vara med sin make; när de sexuella khelt som produceras hos dessa inte går ut från kroppen helt och hållet, samlas det i brösten och då de är nära safra (gallblåsan) som måste ta hand om det men inte alltid klarar, förvandlas de istället till vävnad. Om kylan av khelten är av balghami (kall och våt) sort, blir vävnaden godartad och om det är av soda (kall och torr) natur blir vävnaden farlig och tumör.

I dagens samhälle ser man alltfler unga tjejer som har fått cystor i bröst och livmoder och det beror till stor del på bristfällig och felaktig sexuell stimulans som de utsätts för hela tiden. Vare sig detta sker genom att ständigt se olämpliga scener på tv eller ute i samhället, själv inte ha rätt hijab och med det gränser, vilket i sig stimulerar personen på ett annat felaktigt sätt, eller för att de inte har ett stadigt förhållande med en make i halal, bidrar samtliga till den farliga trend där allt yngre drabbas av dessa sjukdomar.

Andra faktorer som orsakar cystor är att giftiga ämnen samt smutsiga och svårsmälta khelt blir kvar i kroppen för att deras väg stängts av p.g.a. rubbad menstruation, förstoppning, urin som inte lämnar kroppen bra bl.a. p.g.a olika infektioner, laseranvändning för hårborttagning m.m. Även kläder producerade av plastiga material, som idag finns i det mesta, och som täpper till hudens porer bidrar till att gifter som kommer in i kroppen med mat och allt annat vi utsätts för idag, inte kan lämna systemet och blir kvar i kroppen. 

För bot är tillvägagångssättet att
 rena kroppen från avfallsämnen och khelt bl.a. genom:
– generell hijama och nödvändig koppning enligt instruktion från läkare
– avstå från att äta animalisk protein under den tiden tills khelt gått ut från kroppen
– undvika att äta kalla mat allmänt
– använda mondhej – mediciner som förbereder khelt för att komma ut – och laxeringsmedel som hjälper de att komma ut
– ta bort oönskat hår från kroppen med wajebi, vilket är ett av bröstcancers viktigaste bot om inte operation eller kemiska behandling har gjorts
Samtliga faktorer nämnda i denna artikel är också bidragande orsaker till att cystor och fibros bildas i livmodern.