Brännässelextrakt (gazane)

(varm natur)

– Får menstruationen hos kvinnor att avta
– Hindrar håravfall och stärker håret
– Minskar muskelvärk
– Ökar urinen
– Mycket effektiv i botande av hudrelaterade sjukdomar
– Anti kolesterol och diabetes
– Stoppar blödningar

Ett litet teglas efter varje måltid