Pannans kontakt med marken (sojood) och urladdningen av elektromagnetiska vågor för elektroniska medborgare

Ett av den elektroniska erans problem och livet i den är de skadliga effekter som elektromagnetiska vågor har på människan. Dessa vågor utstrålas från ljud- och bildapparater, mobiler, datorer och många andra apparater som omger oss idag och som vi knappt kan lägga undan, vilket gör att vi utsätts för dessa vågor i allt större mägnder dagligen. Även en enkel lampa utsätter oss för dessa vågor och i själva verket laddas våra kroppar omedvetet.

Huvudvärk, ledsamhet, illamående, trötthet, matthet, lathet i att uföra olika sysslor, värk i olika kroppsdelar m.m. kan alla vara effekter av den ständiga uppladdningen med elektromagnetiska vågor.

En europeisk vetenskapsman har i sina studier varit i jakt på en metod som ser till att de skadliga elektromagnetiska vågorna laddas ur kroppen. Denna studie har upptäckt att genom att lägga pannan på jorden mer än en gång, laddar jorden ur de skadliga elektromagneterna från kroppen. Det kan liknas vid ledare – de master som sätts upp för att motta starka elektriska strömmar som blixtnedslag och leda dem till marken för att urladdas.

Intressant är att denna urladdning sker bäst och i större och effektivare omfattning om pannan läggs direkt på jord. Och intrssantare är att den bästa formen att lägga pannan på jord är riktad mot jordens mitt vilket gör att de elektromagnetiska laddningarna urladdas bättre och i större grad.

Märkvärt är att vetenskapliga studier även upptäck att jordens mitt är Mecka och Ka’ba jordens exakta mittpunkt.

Detta visar endast på att sojood som är en framstående höjdpunkt i bönen, är bl.a. det bästa sättet att urladda de skadliga vågorna som kroppen utsätts för. Detta utöver att sojood är den främsta manifestationen av underkastelse och sökande av närhet till den fullkomligt mäktiga Skaparen och Herren.

Troende sätter alltså inte pannan på jorden för att bli av med elektromagnetiska laddningar utan för att lyda Gud och utföra sojood som Han beordrat till i alla tider. Med andra ord baserar sig lydnaden på tron på Gud och Hans fullkomliga visdom, vare sig det finns modern vetenskap som kan upptäcka en del av de kroppsliga effekterna eller inte.