Motion och mizaj

Inom tebb islami har förutom människor även årstider, timmarna på dygnet, maten och också beteenden sin egen mizaj. Motion och olika kroppsrörelser är inget undantag och varje kroppsdel kan behöva sin motion.

Motion inom tebb islami definieras som de medvetna rörelser som leder till att man andas djupt och långt, ökar hjärtslag och snabbar hjärtats arbete. Därmed är en passande och balanserad motion för kroppens hälsa den motion som värmer kroppsdelarna, driver ut överblivna onödiga ämnen från kroppen och bränner fett. Med andra ord, om någon går på promenad men får ingen ändring i takten av andetag och hjärtslag har personen inte haft någon motion enligt tebb islami.

Ibn Sina (Avicenna) har i sin världskända bok Qanoon skrivit: Den som kan motionera med rätt och balanserad metod som är anpassad efter dennes egna kropp (mizaj) kommer att skyddas från sjukdomar.

Inom tebb islami har varje kroppsdel sin egen speciella motion som är anpassad för just den kroppsdelens mizaj, exempelvis:

– Ögonens motion är att läsa små och detaljerade meningar vilket får ögonen att koncentrera och röra sig mer.

– Öronens motion är att lyssna på låga och svaga ljud för att höja hörförmågan.

– Lungornas motion är uttal- och talövningar och att producera ljud med olika frekvens.

– Magsäckens motion, som också är bot för olika sjukdomar som hjärtsjukdomar, gikt och olika sorters feber, är rörelser på en fjäderbädd som får skadliga ämnen att renas från kroppen.

Likaså har andra kroppsdelar sina egna motioner som måste frågas om i samråd med sakkunniga inom tebb islami.

Effekten av motion på kroppens hälsa

I sin helhet är motion ett av de 6 nödvändiga som tebb islami pekar på. Motion räknas både som en bot för sjukdomar men också en förebyggande faktor. Exempelvis har motion en stark rensande effekt och hjälper mot överdriven användning av mat som i sin tur leder till fetma, fet lever, hjärt- och kärlsjukdomar. Motion hjälper även mot problem som uppstår p.g.a. användning av mat med låg kvalité, gammal mat, tillsatser, konserverande- och färgämnen men även mot dåliga ämnen som uppstår vid felaktig tillagning som t.ex. bränd kött. Motion driver även ut kemiska medel som kommit in i kroppen bl.a. via läkemedel och som blir kvar i kroppsvävnaden och senare visar sig i sjukdomar. Genom att höja kroppsvärmen får motion alltså igång en ”smältning” i kroppen som leder till att giftiga och överblivna ämnen skrapas upp och drivs ut från kroppen via urin-, svett- och matsmältningssystemet. Väljs rätts sorts motion så är den både effektiv och utan bieffekter till skillnad från många läkemedel.

Ökad instinktiv kroppsvärme är en indikation på levnad och livslängd. Dessutom leder till fräsch och stärkt hy, muskler och leder samt förbygger från sjukdomar och muskulära problem.

Olika sorters motion inom tebb islami och modern läkevetenskap

Inom modern läkevetenskap delas motion upp i två delar – uthållighet och styrka. Till uthållighet räknas löpning, fotboll, tennis och vollyboll som ökar andning- och hjärtslagfrekvensen. Dessa sporter ökar även ämnesomsättningen och energianvändningen. Till styrka hör främst styrketräning.

Inom tebb islami är uthållighetsmotionerna godkända eftersom de ökar kroppens egna inre värme och leder till pigghet och behaglig känsla samt ökad andning och hjärtslag.

Därutöver talar tebb islami om en annan uppdelning i form av medveten och omedveten motion. Medveten motion är en förplanerad motion som utförs med fokus på hjärnans koncentration på de muskel- och ledrörelser, hormonsystemet, blodcirkulationen, kärl- och nervsystemets aktivitet m.m. där en samordning sker mellan alla kroppens delar och organ. Medan omedveten motion beror på individens jobb- och levnadssituation. Exempelvis kan en byggnadsarbetare utföra många kroppsliga rörelser och få omedveten motion tack vare sitt jobb. Men uppenbarligen är kvalitén på omedveten motion är mycket mindre än medveten motion. Medveten motion kan också justeras beroende på personens mål och anpassas till att ha låg eller hög fart, vara balanserad, eller ha högre eller lägre styrka och intensitet.
Motionstid baserad på mizaj

Det viktigaste i motion är att den väljs baserat på individens mizaj för att olika kroppsrörelser och idrott har sina egna mizaj och kan vara varma, torra, kalla eller fuktiga.

På våren som har en varm och fuktig mizaj, ska motion göras mot mitten av dagen då luften blir svalare. På sommaren som är varm och torr, ska motion göras i början på dagen då luften ännu är sval. På hösten som är kall och torr, vid middag och på vintern som är kall och fuktig, på eftermiddag.

Motion på en väldig kall eller varm tid rubbar balansen mellan kroppen och dess omgivning vilket leder till problem i metabolism som stark törst, mycket svettningar och rubbad aktivitet i kroppsorganen.

En annan punkt är att olika mizaj måste undvika motion under timmar som har samma mizaj. Med andra ord ska de med balgham-mizaj undvika motion på natten, damm-mizaj nära middagstid då damm är högre, safra vid middagstid och dagens varma timmar, soda vid eftermiddag. Detta då dessa timmars mizaj förstärker deras mizaj vilket i sin tur leder till skada och sjukdomar.

Olika sorters motion baserat på mizaj

För det första är viktigt att vald motion ska passa personens kroppsliga stomme och för det andra är det viktigt att personens muskler ska tåla de kroppsliga rörelserna.

Damm-personer – eftersom dessa har varm och fuktig natur och högre muskelmassa kan de utföra muskulära sporter. Denna mizaj måste motionera i lagom mängd för ökad kroppsvärme kan leda till för hög hjärtrytm, högt blodtryck m.m.

Safra-personer är bättre anpassade för sporter som kräver snabbhet och muskulär styrka som olika kampsporter, eftersom deras värme underbygger starka muskler och deras torrhet gör dem lätta och snabba. Därför brukar kampsportseliten ha en medel- eller t.o.m. smal kroppsbyggnad men med hög styrka. Dessa personer ska inte ge sig på svåra och tunga sporter eftersom för hög värme kommer rubba orgnens funktion.

Soda-personer riskerar inte för hög kroppsvärme på samma sätt men, baserat på deras muskulära byggnad är det bättre för dem att inte ge sig på hårda och tunga sporter då deras muskulära vävnad inte har den krävande styrkan.

Balghami-personer kan bättre utföra hårda och svåra sporter p.g.a. deras kyla och fukt och behöver också motionera mer än andra. De är mer framgångsrika i styrketräning men har inte krävd stomme i uthållighet sporter.

Personer med balanserad mizaj har alla egenskaper i balans och därmed utför olika rörelser bättre och har även styrkan för svåra sporter.
Hjärngympa

Förr sa folk ”en frisk hjärna i en frisk kropp”. Idag har vetenskapen även kunnat bevisa att en frisk kropp är en förutsättning för ett friskt sinne. Därmed måste även hjärnan träna. Hjärnan in egenskap av en av kroppens organ, behöver motion och sin egen speciella träning som är utöver andra kroppsdelars träning. Hjärnan behöver alltså också motioner och röra sig på sitt sätt.

En intressant sak är att hjärngympa kan påverka kroppen upp till 40 % som fysisk motion. Med andra ord, om en person under speciella förhållanden och tider, i en lugn miljö, ser till att koncentrera med hjärnan på en rörelse, med tanke på att hjärnan visualiserar en realistisk bild av den aktiviteten, kommer de muskler och kroppsdelar som är med i den sinnesbilden att växa 40 % motsvarande deras normala tillväxt.
De bästa och värsta motionen

Den bästa motionen för alla mizaj och under alla omständigheter är löpning/snabb promenad i en takt som inte gör personen andfådd eller torr i halsen. Detta då alla kroppsdelar och organ involveras och blodcirkulationen och filtrering från överblivna giftiga ämnen tar fart. Dessutom är löning/promenad alltid nära till hands och kräver inga speciella redskap och takten kan anpassas enkelt efter mizaj. 30-60 minuters löpning eller snabb gång per dag är bästa passande till, i ordning, balgham-, soda-, damm- och safra-personer utifrån takt d.v.s. fart och krävs styrka.

Olika sporter som fotboll, vollyboll, tennis, cykling, aerobics m.fl. värderas utifrån samma mått.

Den värsta motionen är att lyfta tyngder.

Guldkorn

– Generellt sett är lätt idrott mer passande för personer som har klen kropp eller svag stomme.
– Safra- och soda-personer ska inte utföra tunga muskelövningar för att deras natur inte tillåter uppbyggnad av muskler i samma utsträckning.
– Motion behöver även anpassas till individens ålder. Ju lägre ålder desto högre kroppsförmåga för anpassning och förändring.
– Vattengympa brukar rekommenderas till de som har problem med ischiasnerv och diskbråck men om det ökar fuktigheten och mattheten i kroppen är de inte passande. Dessa personer behöver använda sig av vattengympa max en gång i veckan och komplettera det med torr bastu.
– De sjukdomar som involverar muskelsystemet, lederna, hjärnan och nerverna behöver motion som inte förstärker sjukdomens symptom. De som har artros, andningsproblem, hjärtsjukdomar eller diskbråck behöver använda lätt och mjuk motion.
– För mammor som nyligen haft förlossning, kan ökad fukt i kroppen leda till fetma. Den bästa boten för dem är motion som får deras mizaj att bli balanserad.

Bieffekter av motion

Det är bara överdriven motion som kan skada kroppen då den får den inre instinktiva kroppsvärmen att upplösas och med tidens gång ger kroppen dålig sorts kyla och fukt.