• Koppning för olika ändamål
  • Fungerar vanlig bloddonation som åderlåtning?
  • Koppning
  • Tryckpunktsmassage