Vilket preventivmedel rekommenderas inom islam (metod? medel?)? Finns det något hormonfritt?

Finns det några rekommendationer inom islamisk hälsa som är bra att tänka på i samband med intimt umgänge med sin partner? Något som kvinnan kan göra för mannen?

 

Angående frågan om befruktning så är generellt sett undvikande av befruktning och därmed barnskaffande och graviditet inte förbjudet om det är tillfälligt men inte tillåtet om det görs permanent i synnerhet då paret inte har barn. Både maken och makan har alltså en rättighet och skyldighet i frågan och skaffande av barn, som för övrigt är rekommenderat och tillför mycket till bådas utveckling, en familjs bildande och hela samhället, ska ske i samförstånd med varandra. Den äldsta metoden som har använts för att undvika graviditet har troligtvis varit avbruten samlag som innebär att samlaget avbryts precis innan utlösning. Andra naturliga icke kemiska sätt som enligt tebb islami delvis kan hjälpa är genom att huvudet av det manliga könsorganet smörjs in med sesamolja, naturlig vaselin (qetran) eller commiphora olja (belsan) några minuter innan samlaget då det försvårar för sperma att ta sig fram och därmed förhindrar befruktning. Dock vill vi betona att det inte alltid är en garanti till att det förhindrar en befruktning.

 

Det är rekommenderat för mannen att efter ett intimt umgänge med sin fru och efter sädesutlösning att ligga på höger sida i 5min. Sedan ska han försöka kissa. Efter det ska han göra ”ghosl” (helkroppstvagning). När han gått ut från duschen ska han dricka ett glas ljummet vatten med honung i.