Svar på fråga

Hej! Jag undrar vem som har översatt texten i den Heliga koranen och vem som har skrivit den?

 

I Guds Namn

Salam (frid) och hej

Översättningen är gjord av oss baserat på den heliga Koranens arabiska språk och bl.a. med hjälp av flera olika översättningar på flera språk för att kunna omsätta varje i ord i största möjliga mån och få en så nära översättning som möjligt.

Kommentartolkningen är baserat på flera men framförallt två samtida lärdas kommentartolkningar som i sin tur bygger på Koranens verser i kombination med varandra och dess helhet, Profeten(S)och hans hushålls(A) redogörande ord, logiska principer, språket, historiska kunskaper, föregående lärdas kommentartolkningar, modern vetenskap m.fl. aspekter.

I förordet har det redogjorts för detta och metodiken närmare.

Må Gud vägleda oss alla till Sig inshaAllah!

Inkludera alla människor i dina böner
Den Väntades Vänner