EPUB BIBLIOTEK

DEN HELIGA KORANEN

Nu har du möjlighet att recitera den heliga Koranens sista juz’ (30:e sektion) tillsammans med översättning  och kommentartolkning på svenska i en och samma bok. 

Nahjul balagha – brev 53

Brev 53 är Imam Alis(A) brevfördrag till Malik Ashtar(RA) då Imamen(A) valde honom till Egyptens guvernörskap och sände honom för detta uppdrag. Detta brevfördrag är en moralisk politisk brev med en komplett serie anvisningar och riktlinjer för styrandet av ett land då som nu!

Nahjul balagha – Khutba 1-30

Imam Alis(A) khutba (tal) 1-30 i Nahjul Balagha innefattar allt från djupa och vackra beskrivningar av Guds attribut, avslöjande sanningar om människans väsen och vägledning till stigar som leder henne till att förverkliga sin potential och nå högre höjder…

Sahifa Sajjadiya

Dessa duaa och åkallelser av Imam Sajjad(A) är samlade i och kända som Sahifa Sajjadiya och denna bok är efter den heliga Koranen och Nahjul Balagha en av de största, djupaste och rikaste av kunskaps skatter och gudomliga sanningar;

Mafatih al-Jinan

En samling Gudomliga åkallelser (duaa) översatta från arabiska till svenska. Den ursprungliga arabiska texten finns och den svenska översättningen följer under den.

ljuset inom mig

Fastän de flesta av oss människor är upptagna med att tjäna sitt levebröd och inte tillräckligt uppmärksammar spirituella frågor har ändå varje människa en medfödd önskan och längtan till den absoluta sanningen.

meningen med livet

 

Mukhtar – Den utvalde

Mokhtar Thaqafi, även kallad Abu Ishaq, son till Abu Ubayd Thaqafi. På sin tid, känd via sin far som varit ett av befälen i erövrandet av det oövervinneliga persiska riket medan han själv, beryktad och respekterad utav egen bedrift för sitt mod,…

Vårtider

Den här lilla boken är skriven av den store mystikern Ayatullah Mahdi Shams al-Din(HA) där han samlat Ayatullah al-Udhma Behjats(HA) egna ord om Imam Mahdi(AJ), ord som bär enorm visdom och skönhet och är otroligt hjälpande i att fördjupa ens insikt om Imam Mahdi(AJ).

Att känna gud

Mänsklig tro, liksom människans kunskap, vetenskap och teknik, når framsteg genom århundradena. Religion föregår historia, och har alltid uppehållit mänsklighetens särskilda tillgivenhet och uppmärksamhet.

Ashuras hjältar

Imam Hossein(A) och Karbala, månaden Muharram och Ashura, stora folkmassor och mängder av människor klädda i svart ropandes ”Ya Hossein(A)!”

Den dolda skatten

Denna lilla bok är översättningen av Hadithe-Halila, berättelsen om det indiska krusbäret. Den har kommit till oss från Imam Sadiq(A), den sjätte av tolv obefläckade Imamer av profeten Mohammads(S) hushåll. I

Den väntade frälsaren

Konceptet om en frälsare som skall anlända till jorden och skapa fred och harmoni, är något som finns inpräntat i människans natur. Det är en norm genom vilken människan finner hopp och styrka att fortsätta kämpa för rättvisa i världen och således sätta sig upp emot förtryckare och orättvisor.

Den perfekta människan

Ingen människa kan uppnå graden av fromhet och frihet från brister till dess hon når en position då de svaga står upp mot de starka och kräver deras rätt utan att stamma.

Fatima Zahras liv

Denna bok är en inblick i livet på den noblaste kvinnan mänsklig historia någonsin skådat. Kvinnan är Fatimah Zahra(A), dotter till Profeten(S) i Islam.Profeten(S) ärade Fatimah Zahra(A) med den högsta rangen och ställningen bland alla kvinnor i Islam,…

Glimtar ur Nahjul Balagha

Kanske har det hänt dig, och om inte, kan du fortfarande föreställa dig det: någon bor på samma gata eller område som du, sedan flera år tillbaka. Du ser honom åtminstone en gång varje dag och du nickar vanligtvis till honom i hälsning och går förbi. Många år passerar med denna vana, tills du en dag av en händelse får möjligheten att sitta med honom.

hijab

Hijab skulle kunna liknas vid ett hölje som skyddar den vackra ömtåliga blomman från ogräs och skadeväxter och därmed ser till att den växer i styrka och blomstrar i skönhet.

Hemligheterna bakom Hajj

Hajj – pilgrimsfärden till Guds Hus Ka’ba i Mecka är obligatorisk att utföra åtminstone en gång under varje muslims livstid om den har förmågan. Pilgrimsfärden utförs under månaden Thil Hijja och är en av Islams Furo-e-Din (Religionens lärosatser).

Islamiskt statsstyre

Islam och politik; Är det två separata ting eller går de hand i hand? Sekularism och Islam – vems påfund? Vill du veta mer om konceptet Islamiskt statsstyre, vad det bygger på och vilka dess grunder är?

Islam – Frågor och svar

Tvärtemot vad en del omedvetet fått för sig eller medvetet försöker antyda, inbjuder Islam människan att ställa frågor i syfte att erhålla kunskap och uppnå sanning; även när det kommer till Islams egna lagar! 

Jihad al-Akbar

I boken talar Imam Khomeini i relativt hårda ordalag till studenter i de teologiska skolorna; men hans ord är inte begränsade till den tiden och platsen utan aktuella även i dag i vårt svenska samhälle, särskilt för de som är engagerade i Islam.

Kunskapens spår

En av de mest omdiskuterade frågorna i dagens samhälle är just frågan om existens. Konceptet av en Skapare har på senare tid ifrågasatts, främst genom en starkt forcerad kraft från sekulära rörelser som etablerat sig under det senaste seklet.

Salat (bön) och duaa (åkallan)

Denna bok ger en kort och sammanfattad överblick av salat (bön) och duaa (åkallan) samt beskriver hur den obligatoriska dagliga bönen ska utföras rent praktiskt.

Imamat – islamiskt ledarskap

 

så blev jag vägledd

Denna bok är ett blygsamt verk. Det är historien om en resa, en berättelse om en ny upptäckt, inte en teknisk eller naturvetenskaplig upptäckt, utan en upptäckt inom ramarna av religiösa och filosofiska skolor. 

Begreppet taqwa

Det arabiska begreppet taqwa är ett islamiskt koncept om självkontroll. Det förekommer 251 gånger i den heliga Koranen. I den här korta essän går Shahid Mutahhari igenom konceptets olika innebörder, andliga dimensioner och praktiska effekter i människans liv.

En introduktion till shiaislam

Shia och Shiaislam är benämningar som blivit alltmer kända sedan sekelskiftet. Men vad står shia för egentligen? Vad är skillnaden mellan shia och andra muslimer? Hur ser de på världen, andra människor och andra muslimer? Hur ser deras trosuppfattning ut? Tror de på samma Gud och Koran som andra muslimer?

Islamisk lycka och enhet

Denna bok består av två delar. I del ett diskuterar författaren den lärde Aminis bidrag i hans bok ”Al-Ghadir” beträffande islamisk enhet och dess akuta behov i dagens värld. I del två diskuterar författaren de olika aspekterna av lycka ur ett religiöst och filosofiskt perspektiv.

Maqtal Imam Hossein – Tragedin i Karbala

Berättelsen om Imam Hossein är en episk sann historia om hur en liten tapper skara av män, kvinnor och barn vägrade böja sig inför orättvisa och stod emot en gigantisk armé.

Den här boken utgår från gamla historiska källor för att skildra en autentisk bild i modern tappning om vad som hände i Karbala som inspirerat och inspirerar miljontals människor än idag.