”O människor! Förvisso har VI skapat er från en man och kvinna och låtit er vara nationer och folkslag för att ni ska lära känna varandra. Sannerligen är den mest ärade bland er den frommaste. Sannerligen är Gud den Allvetande den Kunnige.”

(den heliga Koranen 49:13)

 

Den Väntades Vänner är en oberoende grupp som började sin verksamhet år 2005. Vi är unga muslimer från olika kulturella och nationella bakgrunder samlade inom Sveriges gränser.

Vårt mål är i första hand att utvecklas och växa som människor tillsammans med andra genom att söka kunskap, arbeta på oss själva utifrån islamiska grunder och ordna diverse aktiviteter i syfte att lära och vidga vyerna. Vi arbetar aktivt för att skapa bryggor och förbereda för en vacker dag där mänskligheten kan fullgöra sin potential.

Vår tro och samlade förmågor i kombination med vår uppväxt och samverkan i det svenska samhället har bäddat för en unik plattform. Tillsammans med en nyanserad blick banar detta vägen för att arbeta för en ljus framtid där alla vi människor reser oss och skapar en bättre värld fylld av sanning och rättvisa.

Våra verksamheter under åren har innefattat översättning av böcker till svenska, konferenser och workshops, föreläsningar och diskussionsforum, skapande av videos och dokumentärer samt högtidsceremonier och firanden ute på torg i olika städer, där det bjuds både på nya upplevelser och kunskaper samt skapas möjligheter för dialog och meningsutbyte mellan medmänniskor.