Ayatollah Khameneis Hajj meddelande 2017

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

All pris till kommer Allah, Världarnas Herre, må frid och hälsningar vara över vår mästare Mohammad(S) – den sista Profeten(S) – och över hans rena hushåll(A) och över hans utvalda följeslagare.

Jag tackar Gud den Allsmäktige för att Han skänkte, i år såväl som tidigare år, välsignelsen att genomföra Hajj för en överväldigande grupp av troende från hela världen så att de kan dra nytta av denna uppfriskande och välsignade vår och för att de ska kunna vara i närheten av Gud den Allsmäktiges Hus där de engagerar sig i dyrkan, åkallelser, dhikr (åminnas Gud) och taqarub (söka Guds närhet) under de dagar och nätter vars värdefulla timmar kan röra hjärtat, rena och smycka själen som en mirakel medicin.

Hajj är mystifierande form av dyrkan, en helig boning, en position fylld av gudomliga välsignelser och en införlivning av Allah den Exalterades tecken och symboler. Hajj kan hjälpa fromma, ödmjuka och visdomsfulla bland Guds tjänare att uppnå andliga positioner. Det kan få de att bli upphöjda och upplysta individer. Det kan få de att bli insiktsfulla och modiga element som är redo att vidta åtgärder och engagera sig i Jihad (kamp för Guds skull). Både de andliga, politiska, individuella och sociala aspekterna är fullkomligt enastående och synliga i denna unika plikten och idag är det muslimska samfundet i trängande behov av både dessa aspekter.

Materialismens magi är å ena sidan upptagen med att luras och förstöra genom att använda sig av avancerade verktyg å andra sidan så anstiftar det dominerande systemets riktlinjer splittring och ger bränsle åt splittringens eldsvåda bland muslimerna och omvandlar islamiska länder till ett osäkerhetens och oenighetens helvete.

#Hajj kan vara ett botemedel mot både dessa allvarliga sjukdomar som det islamiska ummah lider av. Det kan rena hjärtan från orenheter och upplysa dem med fromhetens ljus och förståelse, det kan öppna ögonen för den islamiska världens bittra verklighet, det kan stärka en persons beslutsamhet för att konfrontera denna verklighet, det kan ge personen ståndaktiga steg och det kan förbereda händer och sinnen.

Idag lider den islamiska världen av osäkerhet, moralisk, andlig och politisk osäkerhet. Den huvudliggande orsaken för detta är vår försummelse och fiendernas brutala invasion. Vi muslimer har inte genomfört våra religiösa och rationella plikter mot den här onda fiendens invasion. Vi glömde att både vara ”oböjligt fasta gentemot dem som förnekar sanningen” och ”men sinsemellan fulla av värme och vänskap” [Den heliga #Koranen 48:29]

Resultatet av detta är att den sionistiska fienden provocerar fram splittring i hjärtat av den islamiska världens geografi medan genom att ignorera den definitiva plikten att rädda Palestina så är vi muslimer upptagna med inbördeskrig i #Syrien, #Irak, #Jemen, #Libyen och #Bahrain samt med konfrontation av terrorn i #Afghanistan, #Pakistan och dess likar.

De islamiska ländernas ledare samt politiska, religiösa och kulturella personligheter i den islamiska världen har ett tungt ansvar vilande på sina axlar. De bär ansvaret att skapa enighet och förhindra alla från stam och konfessionella konflikter. De har också ansvaret att informera nationerna om fiendens metoder samt om sionismens förräderi och arrogans. Det är också deras ansvar att utrusta varje person för ändamålet att konfrontera fienden på olika fälten som tillhör konventionella eller mjuka krig.

De bär även ansvaret för att omgående förhindra katastrofala incidenter i islamiska länder – det bittra exemplet idag är det som händer i Jemen vilket är en källa av sorg och protester. De bär också ansvaret för att erbjuda beslutsamt stöd för de förtryckta muslimska minoriteterna så som i #Burma och andra liknande minoriteter men viktigast är ansvaret att försvara #Palestina och erbjuda villkorslöst samarbete och stöd till folket som har kämpat för deras tillskansade land i snart 70 år.

Dessa är viktiga ansvarsområden som vilar på våra axlar. Nationerna bör kräva detta från deras regeringar och framstående personligheter bör försöka uppnå detta genom ståndaktig beslutsamhet och rena intentioner. Dessa uppgifter är det fullständiga förkroppsligandet av att hjälpa Guds religion vilket definitivt kommer följas av gudomligt stöd på basis av Guds löfte.

Dessa är lärdomarna från Hajj och jag hoppas att vi kan förstå de och följa de praktiskt.

Jag ber Gud att acceptera er Hajj, jag skulle vilja hedra martyrerna i #Mina och Masjid al-Haram och jag ber Gud den Välgörande och den Generöse att höja deras positioner.

Må frid och Allahs Barmhärtighet vara över er!

Seyyed Ali #Khamenei

7:e Shahrivar, 1396
7:e Dhul-Hijjah 1438
29:e augusti 2017

#Hajj4Unity