En anekdot

 Om Guds sista Profet, Mohammad(S), säger Koranen: 

”VI HAR inte sänt dig [Mohammad, enbart till ditt eget folk] utan till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta].( 34:28)

Han(S) förde vidare ‘ilm (kunskap) till sin ställföreträdare Imam Ali(A) som berättar följande: 

Jibrael-al-Ameen(A) (Gabriel, den Tillförlitlige) kallade på Adam(A) och sade till honom: 

”Gud har befallt mig att jag skall ge dig omdömet att välja ut ett ting av tre och lämna de återstående två.” 
Adam(A) frågade: ”O Gabriel(A)! Vad är dessa ting?” 

Gabriel(A) sade: ”Dessa är aql (förnuft), haya’ (kyskhet) och deen (tro).”

Adam(A) uttalade: ”Jag väljer aql (förnuft).” Gabriel(A) sade till de andra två (haya och deen):
”Ta ett steg tillbaka båda två.” 

De två (haya och deen) svarade: ”Gud har beordrat oss att alltid hålla fast vid aql, var det än må vara.”

Gabriel(A), sägandes: ”Ni vet bäst er position”, steg tillbaka till himlavalvet. 

Är detta inte representativt för den särskilda personliga karaktären hos Adam(A) (och även Eva(A))? Vi kan sannerligen säga att detta omkullkastar teorin om ett gudlöst universum. Och hämmar inte detta ”evolutionsteorin”, om människans ursprung från en ”larv”, för en förnuftig person? 

I denna tid befinner sig världens folk nästan i greppet av en ”Gudlös sekt” och det föreligger en överhängande fara för mänskligheten i stort, på grund av den allvarliga utmaningen från ateismen. 

Låt muslimerna i synnerhet och icke-muslimer i allmänhet vända sig till Islam som introducerades av Mohammad(S) och Ahl al-Bait(A) och här leva i fred och uppnå frälsning i livet efter detta.