Kort om Imam Sadiq(A)

Imam Ja’far Sadiq(A), vår sjätte Imam och son till vår femte Imam, Imam Mohammad Baqir(A), föddes 17 Rabi’ al-awwal år 83 e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina) i staden Medina.

Han kom att lägga grunden för det islamiska universitetet i Medina och utbildade studenter och lärjungar inom olika vetenskapliga fält och grenar. Imamens(A) vida kunskap som härleddes från hans fader Imam Baqir(A) och vidare till hans förfäder med Profeten(S) och Imam Ali(A) i första led, strömmade givetvis från Ursprunget och Källan till all Kunskap; den Vise den Allvetande! Denna kunskap agerade i sin tur som ett starkt ljussken i bleckmörk ignorans vilket ledde till att filosofer, vetenskapsmän, forskare, lärjungar och alla möjliga kunskapstörstiga från alla håll och kanter i världen sökte sig till Imamen(A) för att få sina frågor besvarade och sin kunskapstörst släckt.

Imam Sadiq(A) utbildade fyratusen studenter inom olika kunskapsgrenar relaterad till Islam, existentiell filosofi, naturvetenskap, samhällskunskap samt många andra vetenskaper. Dessa lärjungar spred sig sedan ut i världen och blev kända som de mest ledande vetenskapsmän inom olika grenar och spred den kunskapen som de ursprungligen fått från Imamen(A) vidare världen över och deras böcker och verk fortsatte att studeras och undervisas långt fram i moderna tider i Europa. Bland Imamens(A) lärjungar kan nämnas personer som Jabir ibn Hayyan känd som matematiker, läkare, filosof m.m.