Profeten(s ) - shias grundareEnligt vår tro och syn, uppkom debatten om Imamat vid tiden för Profetens(S) bortgång och i en mening började det redan under Profetens(S) livstid. I själva verket har Profeten(S) gett shia denna benämning. Det finns många skildringar och hadither i ahl ol-sunnahs böcker (mer än ett tjugotal skildringar) om att Profeten(S) kallade efterföljarna av Imam Ali(A) för ”shia”; observera några exemplar av dessa redogörelser: Ett av ahl ol-sunnahs böcker inom tolkning (tafsir) är tolkningen Dorr ol-Manthor Siyoti som är en skildrings tolkning. Tafsir-e-revaii, det vill säga hela den är skildringar och redogörelser som samlats in från ahl ol-sunnahs källor i tolkningen av verser. Denna bok är ahl ol-sunnahs mest kända tolkningar. Fortfattarens tolkning är väldigt omfattande och en av våra källor i diskussionsdebatten om ”Imamat ur Koranens syn” är just denna tolkning (tafsir).

Tafsir Dorr ol-Manthor i följden av versen (aya): ”Men de som tror och lever ett rättskaffens liv, de är de bästa av alla skapade varelser.(98:7) skildrar följande av Jaber ibn Abdellah al-Ansari (som är en välkänd personlighet hos shia och ahl ol-sunnah):

کنّا عند النّبي فأقبل علي (علیه السلام ) فقال النبي (صلی الله علیه وآله) والذي نفسي بیده إنّ هذا وشیعته لهم الفائزون یوم القیامة. ونزلت {إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریة

Jaber säger: vi var hos Profetens(S) då Ali(A) kom in. Den heliga Profeten(S) sade: vid Gud som håller mitt liv i sin hand (ö.t. uttryck som används på arabiska då hand symboliserar makt och inte innebär en fysisk hand) är denna, Ali ibn Abi-Talib och hans shia de frälsta på domedagen (qiyama), och då uppenbarades denna vers av surah al-Bayyenah(Bevis - 98:7).

Ändelsen ( هم – tredje person plural) i ”lahom -لهم الفائزون” menas att endast dessa är de frälsta på domedagen.

فکان اصحاب النبي (صلی الله علیه وآله) اذا أقبل عليّ قالوا جاء خیر البریّة. ­(1)

Jaber tillägger: sen dess närhelst Imam Ali(A) syntes vara på väg, sade Profetens(S) följeslagare (ashab) ”جاء خیر البریّة ”; alltså var denna hadith välkänd och vidspridd bland Profetens(S) följeslagare att när Imam Ali(A) syntes på håll pekade de på honom och sade: ” جاء خیر البریّة ” Guds förnämsta skapelse (khalq) kommer.

Därmed har den heliga Profeten(S) gett benämning shia till efterföljarna av Imam Amir al-Mo´menin Ali(A)