Islamisk hälsa

Skärmklipp

Vi rekommenderar

Shia Islam

Mahdawiyya skolan

Hadither (återberättelser)

Frågor och svar

Ahl al-Bait(A)

Heliga Koranen

koranen

Den heliga Koranen är under översättning till det Svenska språket inklusive tolkning. Korankapitel kommer att visas vartefter att de är färdigöversatta.

Nahjulbalagha

nahj

Nahjul Balagha är en samlingsbok av de troendes Mästare Imam Alis(A) khutba (tal), brev och visdomsord sammanställda av Seyyed Sharif ar-Radhi(RA).

Sahifa Sajjadiya

sahifa-300x370

Sahifa Sajjadiya är samlade åkallelser som Imam Sajjads(A) brukade recitera under sitt liv. Denna bok är, näst efter den heliga Koranen och Nahjul Balagha, den största, djupaste och rikaste av kunskaps skatter och gudomliga sanningar.

Duaa

mafatih-300x370

Gudomliga åkallan för olika lägen, tider, dagar och månader. Alla typer av duaa som ökar andligheten och för en närmare Allah.

Konvertithjälp

konvertit

Är du konvertit och behöver stöttning och hjälp med Islam? Välkommen att besöka oss på konvertithjälpen.

Vetenskapspolen

kotor-542x393

”Vetenskap utan religion är lam, religion utan vetenskap är blind”.
(Albert Einstein, Pais 1982, sid. 319)

Vetenskapliga förklaringar till koranen och sunnah.