Vilka är Ahl al-Bait(A)? Del 6Den mest älskade hustrun?

Somliga hävdar att Aisha var den mest älskade och hängivna hustru till Profeten(S), och att Profeten(S) kunde inte skiljas från henne. Vissa säger även att några av hans fruar gav upp sin tur av besök för henne när de fick veta att Profeten(S) älskade henne och inte kunde vänta på hennes tur! Sådana påståenden är i klar motsägelse med autentiska källor som tidigare har nämnts om Khadijah(A) som är den bästa hustru till Profeten(S), och om Aisha som var den mest svartsjuka. Om Aisha var den mest älskade hustru, kan vi hitta någon motivering eller förklaring till Aishas överdrivna svartsjuka? I sådana fall skulle man kunna ha utgått från det motsatta, det vill säga att resten av Profetens(S) fruar skulle ha varit avundsjuk på Aisha på grund av hans ständiga kärlek och attraktion till henne, enligt vad de rapporterar och påstår. Om hon var bortskämd av Profeten(S), vad var behovet av all svartsjuka?

Här återberättar vi en annan återberättelse som Bukhari och flera andra av den sunni återberättarna har berättat. Den talas om en viss omfattning av motvilja som Aisha kände mot hennes make, Profeten(S). Bukhari berättar att Aisha svär vid Allahs(SWT) namn att Profeten(S) önskade Aishas död! Här är återberättelsen:

al-Qasim son till Muhammad återberättar följande:

Aisha, (klagade över huvudvärk) och sade: ”O, mitt huvud!” Allahs(SWT) Profet(S) sade, "Jag önskar att (din död) hade hänt medan jag fortfarande är i livet, för då skulle jag be till Allah för din förlåtelse och anropa Allah för dig." Aisha sade, "En mycket trolig historia! Vid Allah , jag tror att du vill att jag ska dö, och om detta skulle hända, då skulle du spendera den sista delen av dagen genom att sova med en av dina fruar!"
[Sahih Bukhari, vol 7, arabisk-engelska versionen, hadith 570]

Visar denna berättelse på att Profeten(S) älskade Aisha så mycket att han inte kunde leva utan henne? Aisha, fylld med svartsjuka, vittnar här om att Profeten(S) ville vara med sina andra hustrur än att umgås med Aisha! Förutsägande hennes framtida handlingar, önskade Profeten(S) att hon skulle ha dött under hans livstid så att han kunde ha bett Allah(SWT) om förlåtelse för henne.

Vidare hur kunde Profeten(S) älska någon som ljög, baktalade, förtalade och som tvivlade på Allah(SWT) och hans Profet(S) och misstänkte dem för orättvisa?

(Se traditioner i föregående delar såväl som traditionerna här nedan).

Hur kunde Profeten(S) älska någon som spionerade på honom och lämnade huset utan hans tillåtelse för att ta reda på vart han har tagit vägen? Hur kunde Profeten(S) älska någon som i hans närvaro förolämpade hans hustruar (som Khadijah(A)) trots att de var döda? Hur kunde Profeten(S) älska någon som hatade hans son Ibrahim och anklagade hans fru Maria för lögner?

Hur kunde Profeten(S) älska någon som hatade hans dotter, Fatimah Zahra(A) och som hatade hans bror och kusin, Imam Ali(A), till den graden att hon inte kunde nämna hans namn och tänka något bra om honom? (Se Sahih Bukhari, arabisk-engelska versionen, vol 3 hadith 761, vol 5 hadith 727 och vol 5 hadith 736).

Alla dessa handlingar är avskydda av Allah(SWT) och hans Profet(S) och de älskar inte dem som begår dessa handlingar, för sanningen är hos Allah (SWT) och hans Profet(S) är en reflektion av sanningen. Således är det inte möjligt för honom att älska någon som är emot sanningen. Faktum är att Profeten(S) inte bara inte älskade Aisha, utan han varnade samfundet för hennes uppvigling/fitna.

De svaga berättelserna som hävdar att Profeten(S) hade överdriven kärlek för Aisha är faktiskt påhittad av Imam Alis(A) rivaler. De gav henne högsta rang när hon tjänade deras intressen. Hon berättade för dem vad de älskade att höra och hon kämpade mot deras fiende, Imam Ali(A).

Vi bör också påpeka att på grund av deras hat mot Profeten(S), så strävade Umayyaddynastin efter att förvränga sanningen och vända på allt upp och ner, från den tidpunkt då de tog Kalifatet. De upphöjde människor som under Profetens(S) tid levde ett vardagligt liv utan någon särskild status, medan de ignorerade andra som hade nått höjden av ära och ädelhet under Profeten(S) livstid. Som vi delvis har sett hittills och om vi studerar händelserna som har inträffat och ignorerar de falska berättelserna som Umayyaddynastin diktade ihop, då kommer vi att konstatera att Profeten(S) blev i många fall allvarligt orolig och förargad av Aisha .

En gång frågades några sunnimuslimer om orsaken till Profetens(S) överdrivna kärlek till Aisha, speciellt med tanke på att det skedde på bekostnad av hans andra fruar.

En av dem sade: "Hon var vacker och ung och hon var den enda bland hans kvinnor som var oskuld, för hon hade inte varit med någon annan man innan honom!"

En annan sa: "Därför att hon var dotter till Abu Bakr, sanningstalande, hans följeslagare i grottan."

Den tredje sa: "Eftersom hon memorerade halva religionen från Profeten(S) och var en lärd jurist!"

Ingen utav ovanstående påståenden har någon grund och är inte heller accepterade av vårt förstånd eller av verkligheten. Vi kommer att motbevisa dessa svar med otvivelaktiga bevis.

När det gäller det första påståendet, om Profeten(S) älskade henne bara för att hon var vacker och för att hon var oskuld, vad hindrade honom från att gifta sig med de vackra kvinnor som var oskulda och som utmärkte sig i charm och skönhet, samt var bland de främsta hos de arabiska stammarna och som också fanns tillgänliga för giftermål? Å andra sidan har historiker nämnt att Aisha var svartsjuk mot Zainab dotter till Jahsh, Safiyya dotter till Huyayy och Mariya koptern för att de var vackrare än henne. Dessutom har Ibn Sa'd och Ibn Kathir rapporterat följande:

Profeten(S) gifte sig med Malika dotter till Ka'b som var känd för sin enastående skönhet. Aisha gick för att träffa henne och sade till henne: "Skäms du inte för att gifta dig med din fars mördare?" Hon sökte sedan sin tillflykt från Profeten(S) och han skiljde sig från henne. Hennes stam kom till Profeten(S) och sade: "O Guds Profet(S), hon är ung och saknar uppfattning. Hon blev lurad, så ta henne tillbaka". Profeten(S) vägrade att göra det. Hennes far dödades på dagen under erövringen av Mecka och hans mördare var Khalid son till al-Walid al-Khandama. "

Sunni referens:
* Al-Tabaqat av Ibn Sa'd, vol. 8, s. 148
*Ibn Kathir, vol 5, s. 299

Denna berättelse visar tydligt att Profeten(S) inte berördes av ungdomlighet och skönhet i sina äktenskap, annars skulle han inte ha skilt sig från Malika dotter till Ka'b när hon var ung och hade enastående skönhet.

Denna berättelse och andra likt denna visar oss de metoder som Aisha använde för att lura oskyldiga troende kvinnor och förhindrade dem från att gifta sig med Profeten(S). Här var Aisha orsaken till eggandet avMalikas känslor för sin fars död och Aisha sade till Malika att mördaren var Profeten(S) med dessa ord: " Skäms du inte för att gifta dig med din fars mördare?" Vad kunde den här stackars kvinnan göra förutom att söka sin tillflykt från Profeten(S)? Kanske sa hon mer än så i en tid då människor fortfarande hade egenskap av jaheliyyah (ignoransens tid – förislamiska perioden) i dem, vilket uppmanade människor till vedergällning och klandrade den som inte krävde hämnd för sin fars mördare. Detta samtidigt som Profeten(S) inte var den som mördade hennes far som det nämnts i tidigare.

Vid sidan av skilsmässan som nämns här ovan så vittnar historien om Asmaa dotter till Nu'mans skilsmässa, denna kvinna som på grund av sin skönhet också blev måltavla för Aishas svartsjuka. Hennes svartsjuka hade nått till en punkt att det ledde henne till att ljuga för Asma när hon gifte sig med Profeten(S). Följande har återberättats:

När Asma dotter till Nu'man hade letts som brud till hennes brudgum (dvs Profeten(S)), sade Aisha till henne att Profeten(S) var mycket nöjd med den kvinna som sade ”Må Allah rädda mig från dig” när han närmade sig henne.

Sunni referens:

* Al-Mustadrak av al-Hakim, vol 4, s. 37, återberättad av Asma
* Al-Isabah, av Ibn Hajar al-Asqalani, vol 4, s. 233
* Al-Tabaqat av Ibn Sa'd, vol 2, s. 104, vol 8, s. 145
* Tarikh al-Ya'qubi, vol 2, s. 69

Hennes bakomliggande syfte var att Profeten(S) skulle skilja sig från denna naiva kvinna för dessa stötande ord och Profeten(S) skilde sig från henne innan de fullbordade äktenskapet på grund av dessa ord som ovanstående referens vittnar till.

Nu bör vi fråga oss varför Profeten(S) skiljde sig från dessa två naiva kvinnor (Asma och Malika) som bägge två föll offer för Aishas konspirationer och bedrägerier?

Innan vi gör det bör vi ha insett och förstått att Profeten(S) var felfri och därför skulle han aldrig förtrycka någon och inte heller skulle han göra något som inte var rätt. Därför bör det ha funnits någon visdom angående skilsmässan med dessa två kvinnor som bara varit känt för Allah(Swt) och Profeten(S). På samma sätt måste det ha funnits en visdom bakom att Profeten(S) inte skilde sig från Aisha och som vi ska beröra smått så småningom.

Vad som gäller den andra kvinnan Asma dotter till al-Nu'man så blev hennes naiva tendenser uppenbara när hon föll för Aishas knep och det första ord som hon mötte Profeten (S) med när han sträckte ut sin hand till henne var: "Jag söker skydd hos Allah från dig". Trots hennes skönhet så lät Profeten(S) inte henne stanna kvar på grund av hennes enkla förnuft. Tillsammans med andra återberättare så berättar Ibn Sa'd i hans al-Tabaqat, v8, p145 på auktoritet av Ibn Abbas: "Profeten(S) gifte sig med Asma dotter till al-Nu'man och hon var bland de vackraste och mest fullständiga kvinnan på sin tid." Kanske ville Profeten(S) lära oss att intelligensen är viktigare än den fysiska skönheten? För hur många vackra kvinnor har inte blivit korrupta på grund av deras dumhet?

Vad gäller den första kvinnan Malika dotter till Ka'b som Aisha hetsade upp genom att tala om för henne att hennes man var hennes fars mördare så ville Profeten(S) inte att den här stackars kvinnan (som saknade god uppfattning på grund av hennes unga ålder, något som även hennes folk vittnade om) skulle leva i rädsla och i fruktan, vilket skulle orsakat stora problem för henne, särskilt eftersom Aisha aldrig skulle låta henne leva i fred med Profeten (S). Utan tvekan finns det andra skäl som är kända av Profeten(S) som vi inte känner till.

Det är viktigt att förstå att Profeten(S) inte var ute efter skönhet, fysiska eller sexuella önskningar som vissa okunniga personer och orientalister antar. De påstår att Profeten(S) var upptagen med vackra kvinnor. Vi har observerat hur Profeten(S) skilde sig från dessa två kvinnor trots deras unga ålder och skönhet. Precis som det dokumenterats i historia och hadithböckerna så var dessa kvinnor de vackraste under sin tid. Så dessa motsträviga personer som påstår att Profeten(S) älskade Aisha för hennes ungdomlighet och skönhet gör inget annat än grundlösa påståenden som är helt oacceptabla och till och med kränkande.

Om vi funderar lite på händelsen som återberättas av Aisha (som nämndes i föregående del) där hon sa att Profeten(S) väntade tills han trodde att hon sov, då tog han sin mantel och öppnade sakta dörren och gick tyst ut från huset. Vi kan då förstå att påståendet om att han inte klarade sig utan henne är en lögn.

Som vi citerade från Sahih Bukhari i den förra delen så missade Profeten(S) aldrig att nämnda Khadijah(A) vid något tillfälle. Detta gjorde att Aishas hjärta brann av svartsjuka och hon kunde förlora kontrollen över sig själv och glömma bort att uppföra sig bra. Hon brukade förolämpa Khadijah(A) precis som hon ville utan att tänka på sin makes känslor. Aisha sade till Profeten(S): "Varför nämner du denna gamla kvinna från Quraish? Hon vars röda kinder tiden (åldern) hade förstört" (Se föregående för referenser). Vågar vi fråga Aisha hur hon visste detta om Khadijah(A) trots att hon aldrig såg henne eller träffade henne i sitt liv? Är det inte så att en troende inte skall tala illa bakom ryggen på en annan troende som inte är närvarande fast som ändå är i livet? Hur är det om personen är död och befinner hos Gud? Och hur allvarligt är detta brott om den person som baktalas är damen i vars hus ängeln Gabriel(A) kom ner och gav henne budskapet om ett hus i paradiset, ett hus utan oljud eller problem? (Se Sahih al-Bukhari, traditioner: 9:588, 3.19, 5.164, 5.165, 5.167, 5.168, 7.156, 8.33 och 9.576).

Det råder ingen tvekan om att alla dessa tillförlitliga berättelser motbevisar påståendet om att Aisha var Profetens(S) mest älskade hustru. Det var tydligt att Aishas avundsjuk och hat ökade när Profeten(S) berättade för henne om att Allah (SWT) inte hade gett honom någon bättre än Khadijah(A). Ännu en gång visar oss Profeten(S) att han inte hade någon dragning till naturliga begär eftersom Khadijah(A) var gift sen tidigare (2 ggr) och hon var dessutom 15 år äldre än honom. Trots detta älskade Profeten(S) henne och slutade aldrig att berömma henne. Vid mitt liv, detta är den sanna karaktär hos Profeten(S) som älskade för Allahs(SWT) skull och som hatade för Allahs(SWT) skull. Det är en enorm skillnad mellan dessa autentiska traditioner och de förfalskade som gör påstår att Profeten(S) föredrog Aisha, till den graden att hans fruar skickade honom någon för att be honom visa rättvisa när det gäller Abu Quhafas (Abu Bakr) dotter.

För dem som påstår att han älskade henne eftersom hon var dotter till Abu Bakr så gör de också ett falskt påstående. Vi kan säga att han gifte sig med henne för Abu Bakr's stam skull. Profeten(S) gifte sig med kvinnor från flera stammar av politiska skäl för att försona deras hjärtan och utveckla tillgivenhet och känslor av nåd mellan dessa stammar istället för fiendeskap och hat. Profetens(S) gifte sig med Umm Habiba, syster till Muawiyah och dotter till Abu Sufyan, den främsta fienden till Profeten(S). Profetens(S) medkänsla och kärlek till de arabiska stammarna ledde honom att gifta sig med judar, kristna och kopter så att bokens folk skulle komma närmare varandra.

Speciellt om vi inser att det var Abu Bakr som frågade Profeten(S) att gifta sig med hans dotter Aisha, precis som Umar hade bett honom att gifta sig med Hafsa. Profetens(S) godtog dessa förslag, eftersom hans hjärta omfattade hela mänskligheten. Allah(SWT), den upphöjda, säger följande:

" om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig.
[Den Heliga Koranen 3:159]

Muslim i hans Sahih liksom många andra sunnimuslimska traditioner rapporterar följande:

Umar ibn al-Khattab rapporterade: När Profeten hade hållit sig borta från sina fruar gick jag in i moskén och såg att människor kastade småsten på marken samtidigt som de sa: Profeten har skilt sig från sina fruar och detta var innan de hade blivit befallda att iaktta avskildhet. Umar sa till sig själv: Jag måste kolla upp detta idag. Så jag gick till Aisha och sa (till henne): O Abu Bakrs dotter, har du gått så långt att du orsakar problem för Profeten? Därefter sa hon: Son till Khattab! Du har ingenting att göra med mig. Du bör kolla efter ditt eget hus (d.v.s. dina egna brister, eller din egen dotter). Umar sade: Jag besökte Hafsa, Umars dotter och sade till henne: O Hafsa! Jag har blivit informerad om att du orsakar problem åt Profeten. Vid Allahs Namn! Du vet att Profeten inte älskar dig och hade jag inte varit din far skulle han ha skilt sig från dig. När hon hörde detta grät hon bittert ...

Sunni referenser:

* Sahih Muslim, engelska versionen, kapitel DLXXXI (titeln: Ila och hålla borta från fruar), vol 2, s. 763, Tradition nummer 3507.
* Sahih Muslim, arabiska versionen vol 4, s. 188, Boken om skilsmässa, kapitlet om separation och att vara ifrån dem, ge dem ett val och

Allahs(SWT) ord: "Och om ni två stödjer varandra mot honom ..."

Den här berättelsen visar tydligt för oss och utan någon som helst tvekan att Profetens(S) äktenskap med Hafsa var inte på grund av kärlek utan snarare för de politiska behov som omständigheterna krävde. Vad som gör oss så säkra på vår slutsats är att Umar Ibn al-Khattab svor vid Allahs(SWT) Namn att Profeten(S) inte älskade Hafsa. Därför finns inte ens den minsta tvekan kvar i våra tankar angående äktenskapet med henne som var för politiska behov när han sade till henne: "Hade det inte varit för mig, skulle Profeten ha skilt sig från dig".

Dessutom kommer vi senare att citera många traditioner där Profeten(S) beordrade muslimer att älska hans Ahl al-Bait(A) på order av Allah(SWT). Detta nämns också i Koranen. Men trots detta så svär Umar i ovanstående tradition vid Allah(SWT) om att Profeten(S) inte älskar Hafsa. Detta visar tydligt att Hafsa (Profetens(S) hustru) var inte bland Ahl al-Bait(A) vars kärlek är obligatorisk för alla troende män och kvinnor.

Denna berättelse ger oss också en uppfattning om Profetens(S) äktenskap med Aisha och att det trots alla problem hon orsakade så utövade han tålamod och uthållighet för Abu Bakr's stam skull. Annars var Hafsa mer värd kärlek och tillgivenhet från Profeten(S) för hon gjorde inte en tiondel av de saker som Aisha gjorde, som till exempel att förolämpa Profeten(S).

Om vi återgår till påståendet att Profeten(S) älskade Aisha eftersom hon hade memorerat halva religionen av honom samt att han brukade säga: "Ta hälften av din religion från denna Humayra", så inser vi att denna tradition är påhittat och har ingen sann grund och det är inte heller förenligt med den löjliga och bedrövliga utlåtande som har rapporterats från Aisha. Sådant som inte är passande att Profeten(S) skulle ha nämnt dem. Det skulle vara tillräckligt att hänvisa till händelsen om amning av en vuxen, som hon brukade hänvisa till Profeten(S) och som finns berättad av Muslim i hans Sahih och av Malik i sin Muwatta. De andra bland Profetens(S) fruar avvisade detta avskyvärda krav och vägrade att handla i enlighet med det. Även den som rapporterade hadithen förblev komplett tyst under ett års tid för att han var rädd att nämna det på grund av dess motbjudande och skamlösa natur.

En av metoderna för en person att bli mahram (förtrogen; förbjudet att gifta sig) är genom att vara fosterbarn. En kvinna kan amma ett barn och bli dess fostermor när barnet är yngre än två år. Det är förbjudet för en kvinna att visa delar av kroppen såsom bröst, hår, och så vidare för en vuxen man som inte är hennes äktenskapliga man. Men Aisha hävdade att en kvinna kan amma en vuxen man som förstår sig på sexualitet och som även har skägg! För en kvinna som vill amma en så vuxen man för första gången så måste hon göra följande:

1) Att tillåta mannen att gå in i hennes hus,
2) Att klä av henne överdelen av kläderna avsiktligt (med avsikt att ammas)
3) Att en främmande man kan se delar av hennes kropp, såsom bröstkorg, bröst, osv.
4) Att tillåta mannen att beröra hennes kropp.

Detta är endast för första gången då personen i frågan fortfarande inte är mahram, baserad på fatwa (islamisk lag) av Aisha, han kommer att bli mahram efter att ha blivit ammat och ingenting skulle vara fel! Här följer några traditioner från Aisha där hon tillskriver sådana skamliga saker till Profeten(S):

Aisha berättade att Sahla dotter till Suhail kom till Profeten(S) och sade: ”O Guds Profet, Jag ser i ansiktet på Abu Hudhaifa (tecken på avsky) angående Salims inträde (som är en allierad) till (vårt hus), varpå Profeten(S) sade: ”amma honom.” Hon sa: ”Hur kan jag amma honom, eftersom han är en fullvuxen man?” Profeten(S) log och sade: Jag vet redan att han är en ung man. Amr har gjort detta tillägg i sin berättelse att han deltog i slaget vid Badr och i berättelsen av Ibn Umar (så var orden): Profeten(S) skrattade.

Sunni referens:

Sahih Muslim, engelska versionen, vol 2, kapitel DLXVI, med titeln: Amma en ung pojke, traditionsnr 3424.

Ibn Abu Mulaika berättade att al-Qasim son till Mohammad som är son till Abu Bakr hade berättat för honom att Aisha berättade att Sahla dotter till Suhail som är son till Amr kom till Profeten(S) och sade: ”Salim (Abu Hudhaifas befriade slav) bor med oss i vårt hus och han har uppnått puberteten som män uppnår och har förvärvat kunskap (av sexproblemen) som män förvärvar, varpå han sade: ”amma honom så att han blir olovlig (vad gäller äktenskap) för dig.” Han (Ibn Abu Mulaika) sade: ”Jag avstod från att berätta denna hadith under ett års tid på grund av rädsla. Sedan träffade jag al-Qasim och sade till honom: ”Du berättade för mig en hadith som jag inte berätta (för någon) efteråt.” Han sade: Vad är det? Jag informerade honom, varpå han sade: ”berätta det på min auktoritet att Aisha berättat detta för mig.”

Sunni referens:

Sahih Muslim, engelska versionen, vol 2, kapitel DLXVI, med titeln: amma en ung pojke, traditionnrs 3426.

Zainab dotter till Abu Salama berättade: ”Jag hörde att Umm Salama, Profetens(S) hustru sade följande till Aisha: ”Vid Allahs namn, jag gillar inte att ses av en ung pojke som har passerat barndomstiden,” varpå Aisha sade: ”Varför är det så? Sahla dotter till Suhail kom till Profeten och sade: ”jag svär vid Allahs namn att jag har sett i ansiktet på Abu Hudhaifa (tecken på avsky) på grund av att Salim kommer (in i huset), varpå Profeten(S) sade: ”amma honom”. Sahlah dotter till Suhail sade: ”Han har skäg”g. Men han sade igen: ”amma honom, och det skulle ta bort vad som är (uttryck av avsky) på ansiktet av Abu Hudhaifa.” Hon sade: (Jag gjorde det), och vid Allahs namn, jag har inte sett (några tecken på avsky) i ansiktet på Abu Hudhaifa.”

Sunni referens:

Sahih muslim, engelska versionen, vol 2, kapitel DLXVI, med titeln: amma en ung pojke, traditionnrs 3428.

Umm Salama, Profetens(S) hustru, brukade säga att alla Profetens(S) fruar förkastade tanken på att någon som passerat barndomen (har ammats efter lämplig tid) bör komma till dem ... och ingen skulle få komma in i vårt hus med som passerat barndomen och vi delar inte den här uppfattningen.

Sunni referens:

Sahih muslim, engelska versionen, vol 2, kapitel DLXVI, med titeln: Att dia en ung pojke, traditionsnr 3429.

Aisha återberättar följande:

Profeten(S) besökte mig när en man satt nära mig och han verkade ogilla det. Och jag såg tecken på ilska på hans ansikte så jag sade: ”Han är min bror sedan barndom” varpå Profeten(S) sade: ”Överväg vilka dina bröder från barndom då det oftast var genom hunger (dvs. barndom).

Sunni referens:

* Sahih muslim, engelska versionen, vol 2, kapitel DLXVI, med titeln: amma en ung pojke, traditionsnr 3430.

Även al-Bukhari berättade:

När Profeten (S) kom till mig, medan en man närvarade i mitt hus. Han sade, "O Aisha! Vem är denna man?" Jag svarade: "Min bror från min barndom" Han sade, "O Aisha! Försäkra dig om din barndoms broder, som barndom är det endast giltigt om det sker i ammande perioden (före två års ålder)."
[Sahih al-Bukhari, den arabisk-engelska versionen, vol 3, hadithnr 815]

De tre sista traditionerna ovan visar att Profeten(S) inte godkänner att vuxna män närvarar hos sin fru (Aisha). Han sade att barndom förhållandet är bara möjligt om man är yngre än två år. Dessa uppsättningar av traditioner är i klar strid med påståendet av Aisha som nämndes i föregående traditioner. Dessutom vill jag fråga vad du skulle tycka, om du tillåter din fru att amma en fullvuxen man? Om nej, varför tror du att den mest hedervärda människan på jorden, Profeten(S) skulle tillåta det?

Beträffande skandalen från ovanstående traditioner, skriver översättaren av Sahih Muslim (Abdul Hamid Siddiqui, Saudiarabien) följande i fotnoten för ovanstående traditioner:

Detta kapitel (dvs. amma en ung kille) är ett av de svåraste kapitlen i denna bok. Barndom som gör äktenskapet olagligt är bara den som har hänvisats till i Den Heliga Koranen: "Modern skall ge sina barn di under två hela år, om [föräldrarna] önskar en full amningsperiod." (Surah Al-baqarah, 2:233) Det indikerar att barndom inom två år från barnets födelse är effektivt för att fastställa vilken typ av förhållande man bör ha och av den efterföljande perioden samt speciellt i en fullvuxen ålder inte är tillåtet. Denna uppfattning stödjer Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Muhammad och stöds även på auktoritet av Ibn Mas’ud, Abu Huraira och Ibn Abbas, Umars son.

Sunni referens:

* Fotnot av Sahih muslim, engelska versionen av Abdul Hamid Siddiqui, vol 2, s. 43

Ovanstående frågan är en av Aishas häpnadsväckande utlåtade. Låt oss nu övergå till Sahih al-Bukhari i kapitlet: "Den som lämnar sin hemort, måste förkorta bönen".

Återberättad av Ibn Umar:

”Jag har varit med Profeten(S) på resor och han har aldrig genomfört mer än två rakats bön. Abu Bakr, Umar och Uthman brukade göra detsamma.
[Sahih al-Bukhari, den arabisk-engelska översättningen, vol 2, s. 206]

Återberättad av Abdallah ibn Umar:

”Jag genomförde bönen med Profeten(S), Abu Bakr och Umar vid Mina och det var två rakat. I början av hans kalifat gjorde Uthman samma sak, men senare började han be hela bönen på resande fot.”
[Sahih al-Bukhari, den arabisk-engelska versionen, vol 2, s. 188]

Det är tydligt att Uthman ändrade reglerna för bönen under resa under de sista åren av hans kalifat år. För fler traditioner om denna innovation hänvisas läsaren till Sahih al-Bukhari, arabisk-engelska versionen, vol 2, hadith 190.

Noterbart att Aisha också följde denna innovation precis som al-Bukhari vittnar om:

Återberättade Aisha:

"När bönen genomfördes först var det två rakat. Sedan förblev bönen för resande till två rakat men bönen för icke resande kompletterades." sade al-Zuhri, och fortsatte "Jag frågade Urwa vad som fick Aisha att be fullständiga böner på resandefot.” Han svarade: "Hon gjorde samma sak som Uthman gjorde."
[Sahih al-Bukhari, den arabisk engelska versionen, vol 2, hadith 196]

Muslim rapporterade också i första traditionen "kapitlet om bönen som det bör reciteras av resenärer" Han berättar på auktoritet av av al-Zuhri från Urwa som berättar från Aisha, att" bönen beslöts först att genomföras i två rakat. Denna regel behölls för bön under resa och bönen i [en persons stad] som bosättning blev det fullständig. Al-Zuhri sade: "Jag sade till Urwa "Så hur kommer det sig att Aisha [genomför] komplett bön under en resa?" Han svarade: "Hon tolkar [domen] som Uthman tolkade den."

Ovanstående traditioner visar att Aishas handling var i motsats till hennes påstående. För hon är den som rapporterar att bönen för resenären var förordnad till två enheter. Men hon motsätter vad Allah (SWT) har gjort obligatorisk för oss och vad Profeten(S) följde. Hon ändrade föreskriften från Allah (SWT) och hans Profet(S) för att återuppliva Uthmans tillämpning.

Aisha hade inte levt med Profeten(S) i mer än sex till åtta år, enligt olika berättelser, hon delade på Profetens(S) tid tillsammans med nio andra fruar. Hon tillbringade de första åren av denna period med att spela spel som barn brukade spela medan hon var en av Profetens(S) hustrur. Precis som Barira, Profetens(S) tjänarinna beskrev henne var Aisha: "En ung flicka som sover och lämnar degen obevakad så att getter kan komma och äta den". (Sahih Bukhari Hadith, arabiska-engelska versionen, vol 9, hadith 462).

Efter Profetens(S) bortgång ändrade hon religionen som hon önskade och utfärdade skandalösa utlåtande sådant som gör det fullkomligt omöjligt att Aisha make, Profeten(S), skulle vara nöjd med henne och skulle ge order till folket att följa henne. Precis som antyds i följande tradition som har återberättats i Sahih al-Bukhari, Muslim och andra sunni samlingar, lydnad till henne är olydnad till Allah(SWT):

Återberättade av Abu Maryam Abdullah bin Ziyad al-Aasadi:

”När Talha, al-Zubair och Aisha flyttade till Basra skickade Ali Ammar bin Yasir och al-Hasan bin Ali som kom till oss vid Kufa och al-Hassan steg upp på predikstolen. Ammar befann sig vid predikstolen när al-Hassan satte sig i predikstolen. Vi samlades alla inför honom. Jag hörde Ammar säga "Aisha har flyttat till al-Basra. Vid Allah namn! Hon är hustru till er Profet i denna världen och livet efter detta. Men Allah sätter er inför prövning för att se om ni antingen lyder Allah eller Aisha. "
[Sahih al-Bukhari, den arabisk-engelska versionen, vol 9, hadith 220]

Denna hadith visar att lydnad till henne är att visa olydnad till Allah(SWT) och att motsätta sig och inte lyda henne är att lyda Allah(SWT). Vi kan också notera i denna hadith att Umayyaddynastins återberättare har lagt till följande uttryck "livet efter detta" i hadithen från Ammar(RA) och göra det till "Hon är hustru till er Profeten i detta liv och livet efter detta" så att de kan leda massorna att tro att Allah(SWT) har förlåtit henne för varje synd hon har begått och tillät henne att komma in i paradiset för att fortsätta leva med sin make. Annars, hur kunde Ammar veta att hon kommer att vara hans hustru i livet efter detta? Hur kunde Ammar avlägga en ed om något han inte visste om? Hade han en vers ur Koranen? Eller hade Profeten(S) lovat honom detta ett avtal? Således, med undantag av vad som felaktigt har lagts till, så har vi överlämnats med den hadithen, dvs att Aisha reste till Basra, och att hon är hustru till vår Profet(S), men Allah (SWT) sätter dig inför prövning för att se om du lyder Aisha eller Allah(SWT).