Biografi om författaren

Författaren av denna bok, Hemligheterna bakom Hajj, är den stora Ayatullah al Hajj ash Shaikh Hossein Mazaheri. Född i en religiös familj år 1934 i staden Isfahan i Iran. Ayatullah Mazaheri var endast 15 år gammal när han startade sina Islamiska studier i Hawza `Ilmiyyah i Isfahan. Han fortsatte sina Arabiska studier under vägledning av den avlidne Hajj Agha Ahmad Muqaddas. Hans högre studier utfördes under uppsikt av Ayatullah Khadimi, och Ayatullah Fayyad.

Fyra år senare, flyttade han till Qum för att fortsätta sina studier med tillsyn av den avlidne vetenskapsmannen i Qum Hajj Shaikh `Abd al Jawad Jabal al `Amuli, den avlidne Marja` Ayatullah al `Uzma al Sayyid Shahab al Din Mar'ashi Najafi, och den avlidne Ayatullah Shaikh Murtada Haeri.

I mer än åtta år, studerade han Dars e Kharij hos Ayatulldh al`Uzma al Hajj al Sayyid Hossein Burujerdi, och vidare tio år hos Ayatullah al `Uzma al Haj al Sayyid Ruhullah Musawi Khumayni, och tolv år hos Ayatullah al `Uzma al Hajj al Sayyid Muhammad Muhaqqiq Damad. Han studerade också boken Al Asfar skriven av Mullah Sadra och boken ash Shifa skriven av Abu 'Ali Sind under uppsikt av den avlidne `Allamah al Sayyid Muhammad Husain Taba'taba'i - som är författare till Al Mizan Fi Tafsir al Qur'an.

Sedan 1980, har han undervisat de högre klasserna inom Fiqh och `Usul, och han har nyligen flyttat tillbaka till Isfahan för att ta över ansvaret för upprätthållandet av `Ihniyyah Hawza där.

Denna stora lärare inom Islamisk etik har undervisat etik och andlighet utförligt i Iran. Därutöver för att tala och ge råd till Muslimer, har många av hans föreläsningar blivit sammanställda till böcker så som, Jihad Ba Nafs (Struggle with the Soul four volumes), Upbringing of Children, Commentary on Dua al Kumayl, Control of One's Sexual Urges, Ma`ad (Resurrection) in the Qur'an, med flera.