Imamat - Islamiskt ledarskap

Ayatollah Makarem Shirazi

Publicerad och översatt av Den Väntades Vänner
Finns att köpas på Hayah.se