Rättika

Imam Sadiq(A) sade: ”Rättikas rot avlägsnar balgham (slem), dess mellandel hjälper matsmältningen, och dess blad är urinframkallande.”

(al-Kafi volym 6 s 371 visdom 2)