Ljuset inom mig

Bok

Av: Allamah Tabatabai, Shahid Mutahhari, Imam Khomeini
”Fastän de flesta av oss människor är upptagna med att tjäna sitt levebröd och inte tillräckligt uppmärksammar spirituella frågor har ändå varje människa en medfödd önskan och längtan till den absoluta sanningen. När denna slumrande kraft väcks och tar sig till ytan leder det till ökad insikt hos en del…”
Så inleds boken som utgörs av tre av vår samtids främsta andliga tänkare och lärda som ger en glimt av högre andliga och irfaniska planer av insikt som den andlige vägfararen strävar att nå.
Bokens första del redogör för irfan och dess historiska rötter inom Islam, den andra beskriver de olika stegen av den andliga resan och den tredje visar en aspekt. Likt ämnet ska även boken ses för dess inre innbörd och andliga mening och läsas med tålamod samt få stor utrymme för reflektion!

Läs
Stäng