Imamat

Bok

Av: Ayatollah Makarem Shirazi
”Profetens(S) hushåll Ahl al-Bait(A); de 14 ma’soomin(A) (felfria); de 12 Imamerna(A) och deras gudomligt valda ledarskap som Profetens(S) efterträdare; Imam Ali(A); Imam Hassan(A) och Hossein(A); Imam Mahdi(AJ)!”
Dessa är några av uttrycken och namnen som vi shia ofta använder i refererande till vårt följe av Profeten(S) och efter honom hans Ahl al-Bait(A)! Många har kanske stött på dessa uttryck eller namn och hört talas om shia och säkerligen undrat inombords vad det hela rör sig om? Vilka är Imamerna(A) och Ahl al-Bait(A)? Varför följer shia dessa och inte andra? Varför skiljer de sig i det avseendet?
Frågans rot och grund har dock oftast lämnats obesvarad och således förblivit dunkel och oklar för de flesta; men inte nu längre! Den som verkligen vill veta och söker sanningen om frågan har nu tillhandahållits fakta och kan själva läsa, fundera och avgöra för sig själv. Denna bok redogör grundligt, genom Koranens verser och Profetens(S) sunnah (förfarande och tillvägagångssätt i ord och handling) däribland profetiska hadither (återberättelser) erkända i sunni så väl som shia källor, helt enkelt för varför Ahl al-Bait(A)?!

Öppna
Stäng