Talbiyah medan man iklär Ihram

Uttal:
"Labbaika Allahomma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, ennal hamda wal ne'mata laka wal molk la sharika lak. Labbaika thal me'raje labbaik, labbaika da'iyan ela daressalame labbaik, labbaika ghaffaral thonobe labbaik, labbaika ahlal talbiyate labbaik, labbaika thal jalale wal ekrame labbaik, labbaika tobdeo wal ma'ade elaik, labbaika tastaghni wa yaftaqaro elaik, labbaika marhoban wa marghoban elaika lannaik, labbaika elal haqqe labbaik, labbaika thal na'mae wal fathlel hasanel jamile labbaik, labbaika kashshafal korabel 'ethame labbaik, labbaika 'abdoka wabno 'abideka labbaik, labbaika ya karimo labbaik!"

Innebörd:
"Jag är närvarande och besvarar din kallelse, Å' Allah, jag besvarar ditt kall. Jag besvarar din kallelse, du har ingen partner, jag besvarar ditt kall. Sannerligen är Lovorden och Givmildheten och Herraväldet dina, och du har ingen partner. Jag besvarar din kallelse, Å' Du Förnäme, jag besvarar ditt kall. Jag besvarar din kallelse Å' Du som kallar mot Himlen, jag besvarar ditt kall. Jag besvarar din kallelse Å' Förlåtare av synder, jag besvarar ditt kall. Jag är närvarande och besvarar din kallelse Å' Du som äger min tillvaro och existens, jag besvarar ditt kall. Jag besvarar din kallelse Å' Du Mäktige och Generöse, jag besvarar ditt kall. Jag besvarar din kallelse Å' Du som först skapat och som allt kommer att återvända till, jag besvarar ditt kall. Jag besvarar din kallelse Å' Du som är fri av behov och som alla vänder sig till för sina behov, jag besvarar ditt kall. Jag är närvarande och besvarar din kallelse Å' Du som är fri och som alla böjer sig till, jag besvarar ditt kall. Jag besvarar din kallelse Å' Du sanne Gud, jag besvarar ditt kall. Jag besvarar din kallelse Å' Du Nådige, Överlägsne, Milde och Praktfulle, jag besvarar ditt kall. Jag besvarar din kallelse Å' Du som avvärjer stora olyckor, jag besvarar ditt kall. Jag besvarar din kallelse Din tjänare och ättling av Din tjänare, jag besvarar ditt kall. Jag är närvarande och besvarar din kallelse Å' Du Generöse, jag besvarar ditt kall."