Kapitel 1


Hela Hajj resan är en andlig utflykt som täcker tre skeden:

Första skedet: Avbryta nära band med allt förutom med Allah, för att nå Allah.

Andra skedet: Fortlöpa i riktning mot Allah och stärka förbundet (med Honom), tills man når Allah och dyrkans innersta väsen.

Tredje skedet: När en person har nått perfektion och har ankommit till (sann) dyrkan, återvänder han då (till människorna) för att vägleda Allahs skapelser till Honom