Den Väntades Vänner

Meditation över Gud är mitt kapital. Intellekt är min religions pelare. Kärlek är grunden i min existens. Entusiasm är mitt livs fordon. Reflektion över Gud är min kompanjon. Tro är källan till min styrka. Sorg är min vän. Kunskap är mitt vapen. Tålamod är min dräkt och dygd. Underkastelse under Guds vilja är min stolthet. Sanning är min frälsning. Dyrkan är min vana. Och bönen är mina ögons ljus däri mitt sinne finner frid.
— Profet Mohammad

Om

Den Väntades Vänner är en ideell, självständig och icke-politisk grupp som började sin verksamhet år 2005. Vi är unga muslimer från olika kulturella och nationella bakgrunder samlade inom Sveriges gränser.
DVV har under årens gång växt till en stark organisation, välförankrad i det svenska samhället. Vårt mål är att skapa en dialog genom att förkunna, förklara och förmedla Profeten Mohammads(S) och hans hushålls budskap.
Verksamheterna sträcker sig över följande områden:
• Arrangemang av diverse aktiviteter runtom i Sverige:
temadagar, manifestationer, workshops, evenemang, föreläsningar
• Översättning av böcker

• Publicering av informativa hemsidor
• Anordning av studiecirklar för muslimer såväl som icke-muslimer

KALLA med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt; din Herre vet bäst vem det är som avviker från Hans väg och Han vet bäst vem det är som följer Hans ledning.
— Den Heliga Koranen, 16:125

Portfolio

[Det goda ordet] är som ett starkt och friskt träd, fast rotat, som sträcker sina grenar mot skyn - [ett träd] som enligt sin Herres vilja ständigt bär frukt. Gud framställer [Sina] liknelser för människorna för att [väcka dem till] eftertanke.
— Den Heliga Koranen, 14:24-25

Tjänster

Halal Godis

Det finns ingen större rikedom än visdom, ingen större fattigdom än ignorans, inget större arv än kultur och ingen bättre vän än rådgivning.
— Imam Ali

Events

Till sist tröttnar man på allt utom
hjärtats längtan efter den andliga resan.
— Rumi

Pågående


Väntan – allmän, intellektuell, insiktsfull


Heliga Koranen


Nahjul Balagha – Vol. 3


Vikten av problemen i världsåskådning


En introduktion till Koranens vetenskap


Den beckmörka natten; länge kan den vara
Men den världsomfattande dagen; slutligen gryr

Nyheter

Lansering av HeligaKoranen.se

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Sedan projektet översättning av den heliga Koranen startades, har många syskon hört av sig med sina uppmuntrande ord och duaa. Detta är ett oerhört viktigt projekt som kräver tid och tålamod, vilket våra syskon säkerligen förstår. Ändock har många syskon visat stor längtan och önskan om att kunna […]

Läs mer

Nylansering av Duaa.se

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam syskon Med Guds välsignelse och hjälp nylanseras www.duaa.se nu på måndag i samband med första dagen av den heliga månaden Rajab‬. Sidan har under en tid bearbetas både till funktioner och innehåll och med detta förbättrats inshaAllah. Samtidigt som vi inträder dessa heliga månader och inshaAllah i takt med […]

Läs mer

Nylansering av ImamMahdi.se

I Guds Namn, den Nåderike, den Barmhärtige Genom Guds nåd och välsignelser presenterar vi härmed en nylansering av ImamMahdi.se. Sidan är omgjord från grunden med ett nytt fräscht ansikte och är ämnad att engagera läsaren och skapa en törst att återkomma och fyllas med längtan, kärlek, entusiasm och motivation att jobba för Imam Mahdi(AJ). Sidan […]

Läs mer

Ayatollah Khameneis(HA) brev till alla ungdomar översatt till danska

Til de unge i Europa og Nordamerika De seneste hændelser i Frankrig og lignende hændelser i nogle andre vestlige lande, har overbevist mig om, at tale direkte med jer om disse. Jeg retter henvendelsen til jer (unge), ikke fordi jeg overser jeres forældre, men snarere fordi at fremtiden for jeres nationer og lande ligger i […]

Läs mer

Ayatollah Khameneis(HA) brev till alla ungdomar översatt till svenska

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Till alla Europas och Nordamerikas unga generation De senaste händelserna i Frankrike, och liknande händelser i en del andra länder i väst, har övertygat mig om att prata om dessa direkt med er. Jag riktar mig till er ungdomar; inte för att jag förbigår era föräldrar, utan för […]

Läs mer

Koranen: Första info & uppdateringsnot

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser och för att Han är den som möjliggör allt det goda och som all vår tillit är satt till; och all tacksamhet och lovprisande hör till Gud för våra syskons främsta bidrag i from av böner och […]

Läs mer

Ta ett steg mot Mig,
Jag kommer att ta tio steg mot dig.
Gå mot Mig,
Jag kommer att springa mot dig.
— Gud

Thank you! I have received your message.

Namn

Email

Meddelande

Allmänna frågor

info@dvv.se

Donationer (via Swish)
123 469 99 55

Media & press
Marjan Noory
marjan@dvv.se
(+46) 073-6412091

Medlemskap & syskonkontakt
Haydar Abdel Zahra
haydar@dvv.se
(+46) 070-0403087

Hoda Selim
hoda@dvv.se
(+46) 031-3608981