images

Månadens video

Islamisk hälsoguide

Skärmklipp

Shia Islam

Qamar-300x200

De troendes Mästare (Amir al- mo’menin) Imam Ali(A) sade: ”Min Herre, jag dyrkade Dig inte av rädsla för Din bestraffning och inte heller av önskan efter Din belöning (ajr) utan jag fann dig värdig dyrkan så jag dyrkade dig.”

[Bihar al-Anwar, vol. 41, s. 14]

Koranen

koranen

Den heliga Koranen är under översättning till det Svenska språket inklusive tolkning. Korankapitel kommer att visas vartefter att de är färdigöversatta.

Nahjulbalagha

nahj

Nahjulbalagha är en samlingsbok av de troendes mästare Imam Alis(A) khutba (tal), brev och visdomsord sammanställda av Seyyed Sharif ar-Radhi(RA).

Sahifa

sahifa-300x370

Sahifa Sajjadiya är samlade åkallelser som Imam Sajjads(A) brukade recitera under sitt liv. Denna bok är, näst efter den heliga Koranen och Nahjul Balagha, den största, djupaste och rikaste av kunskaps skatter och gudomliga sanningar.

Duaa

mafatih-300x370-200x250

Gudomliga åkallan för olika lägen, tider, dagar och månader. Alla typer av duaa som ökar andligheten och för en närmare Allah.